1. terem - Kiállítóház és tanösvény
Kiállítóház és tanösvény
1. terem

A helyi református eklézsia múltja

Ottományi református egyház:
A bihari tájak 1552–1560 közötti reformációja nyomán az ottományi közösség is az új, kálvini tanok követője lett és rövidesen a debreceni központú Tiszántúli Református Egyházkerület keretei közé tagozódott be, ahová 1920-ig tartozott. A három kiállítási pannó e három és fél évszázados múltnak néhány szeletét, mozzanatát mutatja be, a felekezeti iskolára és az egyházközségre vonatkozó levéltári forrásokat sorakoztat fel, illetve néhány ma is használatban lévő klenódiumot mutat be.

Komáromi család:
A 17. század legvégétől Ottomány településnek egy része a Komáromi család birtokába jutott és feltehetően a jelen pályázat segítségével rehabilitált kúriát is az itt megtelepedő családtagok építtették. A Komáromiak sorában jeles közéleti személyiségeket találunk, ezek Debrecen város, illetve Bihar és Békés vármegyék történetében is fontos szerepet vittek. A család legismertebb tagja a tudós kollégiumi professzor, filológus, bibliafordító Komáromi Csipkés (I.) György volt.

Projektinformációk

Bihar megye

Érszalacs

Gyula