Projekt információk - Táj-, víz- és fürdőtörténeti bemutatóház
Táj-, víz- és fürdőtörténeti bemutatóház
Projekt információk

A projekt jellemző adatai:

Magyarország – Románia
Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 – 2013

Prioritási tengely:
1. Az együttműködési terület közös, fenntartható fejlesztéséhez
szükséges kulcsfeltételek javítása.

Beavatkozási terület:
1.3. Környezetvédelem

Tevékenységi terület:
1.3.1. Természetvédelem - Infrastruktúra

Projekt címe:
Táj- és víztörténetet bemutató, oktató és információs házak a
Körös-, Berettyó- és Ér-völgyében

Projekt rövidített neve:
TÁJVÍZHÁZ

Vezető partner: Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Határon átnyúló partner: Szalacs Község Polgármesteri Hivatal, Románia
Támogató partnerek: Gyula Város Önkormányzata, Magyarország          
Bihar Megyei Tanács, Románia

Projekt teljes költsége:              960 239,65 EUR
Magyar Félre eső támogatás:   428.039, 65 EUR
Magyar Félre eső önerő:                            nincs
Román Félre eső támogatás:         520.492 EUR
Román Félre eső önerő:                   11.708 EUR

Megvalósítás kezdete: 2011. április                                                         Befejezés: 2013. július

Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
5700, Gyula, Városház utca 26.
Tel:+36-66-526-400
Fax.+36-66-526-407
E-mail: kovizig@kovizig.hu

Szalacs Község Önkormányzata
417445 Románia, Bihar-Megye,
Szalacs község 47.
Tel: 0040-259-463-014
Fax: 0040-259-463-275
E-mail: primaria.salacea@cjbihor.roProjektinformációk

Bihar megye

Érszalacs

Gyula