Bun venit! - Centru de informaţii, educaţieşi prezentare de istorie naturală şi peisagistică - Táj-, víz- és fürdőtörténeti bemutatóház
Táj-, víz- és fürdőtörténeti bemutatóház
Bun venit!

Apa este un element ancestral de bază; rolul multiplu pe care aceasta îl joacă în vieţile noastre poate fi exprimat, în mod potrivit, numai cu ajutorul versurilor poetice, create de Vörösmarty Mihály:

Bak Sándor

„Apa: element ambigu, inundă pământul, hrănind totodată,
Obstacol, dar şi o pistă, pentru cei bravi, o viaţă întreagă.
Aprig de-amară, dacă tristeţea ţi-o stoarce din ochi,
Plăcere dulce, când de răsfrânge pe faţa ta ca lacrima fericirii.
Torentu-i te-omoară; bolnav dacă eşti, leac blând îţi va fi însă.
Izvoarele ei neatinse, puterea de viaţă-ţi redau:
Natura a dat apei două puteri,
Mintea omului a transformat-o în binecuvântare divină.”

Relaţia dintre om şi apă, dezvoltarea acestei relaţii, constituie o parte integrantă a culturii fiecărei naţiuni. Cunoaşterea şi prezentarea acesteia constituie o sarcină importantă a societăţii. Acest concept şi acest scop a fost formulat cu mai mult de patru decenii în urmă de conducerea Direcţiei pentru Gospodărirea Apelor din Regiunea Crişurilor, aceasta adoptând măsuri însemnate în vederea prezentării cunoştinţelor legate de ape şi conservarea vestigiilor epocilor trecute. Astfel, Bodoki Károly a amenajat Muzeul Apelor din Mezőberény, casa de prezentare a ocrotirii naturii din cadrul staţiei de pompare din Peres, iar mai târziu a creat spaţiul de prezentare din cadrul barajului cu ace din Gyula.

Aceleaşi intenţii au motivat şi faptul că clădirea monument istoric, situată vizavi de sediul nostru din Gyula, pe strada Városház nr. 25, în care a funcţionat aproape optzeci de ani baia cu aburi municipală, a intrat în patrimoniul statului în anul 1986 şi trecut în gestionarea Direcţiei. Caracteristicile acestei clădiri, care şi-a păstrat în mai multe detalii starea originală, şi a cărei spaţiu pentru bazinuri şi-a păstrat frumuseţea şi atunci când era în ruine, au oferit o posibilitate perfectă pentru amenajarea, după renovări, a unei case de prezentare de istorie peisagistică, hidrologică şi balneară.

Aici însă timpul aproape că s-a oprit şi – în primul rând datorită deficienţelor bazei materiale necesare execuţiei – au trecut aproape două decenii şi jumătate până când proiectul, visul, a devenit realitate. În acest interval de timp am început de mai multe ori, ne-am oprit, am accelerat, am aşteptat, am modificat conceptul, mereu adaptându-ne la condiţiile de subvenţionare ale ramurii profesionale implicate şi la posibilităţile financiare ce au stat la dispoziţie.

Proiectarea şi executarea reconstrucţiei clădirii monument istoric a fost o sarcină însemnată, aceasta putând fi efectuată în mai multe etape, deoarece a fost necesară armonizarea necesităţii protejării valorilor istorice şi a aspectelor funcţiilor de utilizabilitate.

În urma reconstrucţiei arhitecturale, în anul 2003, o perioadă nouă a demarat, deoarece s-a deschis un şir întreg de posibilităţi de a aplica la fonduri ale Uniunii Europene, oferind speranţa unei subvenţionări rapide şi certe. Din nou au trecut ani îndelungaţi, însă noi nu am renunţat. Am elaborat şi introdus şase proiecte de participare la licitaţii care au fost refuzate, însă nici acest fapt nu ne-a deturnat de la urmărirea scopului nostru iniţial, acela de a realiza funcţia demnă de această clădire deja renovată frumos, însă neutilizată, anume de a amenaja o expoziţie în aceasta.

În final, aplicarea la Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România (2007-2013) a dobândit finanţarea în anul 2010. Datorită caracterului transfrontalier al programului, am înfiinţat un parteneriat de cooperare cu o localitate situată în extremitatea mai îndepărtată a Bazinul hidrografic colector al Crişurilor, anume Consiliul Local al Comunei Sălacea. Apoi am excutat împreună proiectul intitulat case didactice şi de informaţii care prezintă istoria peisagistică şi hidrotehnică din bazinul Crişurilor, Barcăului şi Ierului, având denumirea prescurtată TÁJVÍZHÁZ, denumire prescurtată pe care o poartă, de acum, clădirea care adăposteşte expoziţia de la Gyula.

Scopul proiectului: conservarea şi promovarea patrimoniului natural şi cultural, diseminarea cunoştinţelor, educare şi informare în scopul ocrotirii valorilor naturale, dezvoltarea colaborării dintre parteneri. Partenerul din România a reamenajat fosta clădire a vilei Komáromi din localitatea Otomani, transformând-o în casă de prezentare, reamenajând totodată şi mediul natural al acesteia.

În casa de prezentare TÁJVÍZHÁZ din Gyula prezentăm publicului informaţii utile privind peisajul, apele, valorile naturale şi băile balneare ale regiunii Crişurilor. Ne-am dat silinţa să amenajăm o expoziţie distractivă, care oferă o adevărată experienţă. Aici pot fi văzute deopotrivă elemente de expoziţie tradiţionale şi moderne, mijloace multimedia, publicaţii informative şi materiale de pedagogie muzeală. Am pus bazele infrastructurale ale posibilităţii organizării unor conferinţe mai mici şi a unor expoziţii temporare. Prin postarea pe siteul administrat în comun cu partenerul nostru, expoziţia noastră poate fi vizitată din orice colţ al lumii, împreună cu informaţiile suplimentare pe care le-am poziţionat în meniul siteului.

Cu aceste gânduri spun bine aţi venit Vizitatorilor Dragi ai siteului nostru, în speranţa că vizitarea acestuia le va oferi satisfacţii, le va stârni interesul şi astfel îi vom putea saluta cât mai curând ca vizitatori ai expoziţiei TÁJVÍZHÁZ. Promit că veţi avea parte de o experienţă unică.

Gyula, decembrie 2012

Bak Sándor, director   

Projektinformációk

Bihar megye

Érszalacs

Gyula