Elérhetőségünk:
5700 Gyula, Városház u. 26.
Telefon: 36-66-526-400
E-mail: bodoki.baratikor@kovizig.hu
Kőváriné Szabó Erzsébet titkár
Telefon: 36-30-407-2799
Kocsis Árpád neves mérnökre emlékezünk születésének 100. évfordulója  alkalmából

Kocsis Árpád neves mérnökre emlékezünk születésének 100. évfordulója  alkalmából


Kocsis Árpád Tivadarfalván (Kárpátalja), 1921. december 29-én született. 1946-ban a Műegyetemen szerzett mérnöki diplomát, gyorsan felívelő  pályáját a Körös-vidéken kezdte. 1946-48. között a Sebes-Körösi Ármentesítő és Belvízszabályozó Társulat, majd a társulatok államosítása után a Gyulai Vízgazdálkodási Körzet szakaszmérnöke volt. Itteni feladatát a rizsöntöző telepek, kisebb szivattyútelepek tervezése jelentette. 1955-től a székesfehérvári Vízügyi Igazgatóságon dolgozott, 1961-ben  az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgató-helyettese lett,  1962-ben a VIZITERV-hez helyezték. 1977-től nyugalomba vonulásáig, 1983-ig a VIZITERV vezérigazgatója volt. Budapesten, hunyt el 2013. június 5-én.
Szorosan  kötődött a Körös-vidékhez, utolsó éveiben  írt visszaemlékezését az 1947-55 közötti  időszakról itt  olvashatjuk.

Tisztelettel emlékezünk rá!
Nagy György főmérnökre emlékezünk születésének 110 évfordulóján

Nagy György főmérnökre emlékezünk születésének 110 évfordulóján


Nagy György 1912. január 4-én született. 1940-ben, beosztott mérnökként került Gyulára a Folyammérnöki Hivatalhoz, majd a Vízügyi Igazgatóságnál dolgozott 1977-ben történt nyugdíjba vonulásáig, több szakterületen vezetőként.
Az igazgatóhelyettes-főmérnöki tisztséget 1967-1968-ban látta  el. Vezetői életrajza itt olvasható. Életének kiemelkedő alkotásai elsősorban a  folyószabályozás és az árvízvédekezés területén végzett mérnöki munkásságához köthetők.
Foglalkozott a Körös-völgy vízügyi történetével, kiváló ismerője volt a Körösök hegyvidéki vízgyűjtőjének. Fia - Dr. Nagy Attila - által összeállított  részletesebb életrajza fényképekkel  kiegészítve itt  tekinthető meg. Nagy tudású, kiváló mérnök volt, tisztelettel emlékezünk rá.
Gyöngyösi Lázár /1921-1988/ Állami Díjas mérnökre emlékeztünk születésének 100. évfordulója alkalmából

Gyöngyösi Lázár /1921-1988/ Állami Díjas mérnökre emlékeztünk születésének 100. évfordulója alkalmából


Tisztelettel emlékezünk Gyöngyösi Lázár kiváló mérnökre, aki 1921. december 19-én született. Összesen 34 éven át volt vízügyi szolgálatban, különböző beosztásokban. 1966. októbertől az igazgatóság termelési igazgatóhelyettes főmérnöke volt, 1968. december 15-ig, amikor az árvizes szakágazathoz került csoportvezetőnek, majd 1973-tól osztályvezetői kinevezést kapott, mely beosztást 1981. december 19-ig, nyugdíjazásáig töltött be. Itt  volt  munkatársa tagtársunk, Török János, aki különösen nagy tisztelettel őrzi emlékét. János e neves évforduló alkalmából megemlékezésül Kecskemétre utazott, "Lázi bácsi" sírján elhelyezte az emlékezés koszorúját /itt/, a Baráti Kör nevében is leróva tiszteletét. 1980-ban  Állami Díjat /leírása itt/ kapott, melyről szóló riport /itt/ olvasható. 1995. január 7-8-án volt az első Gyöngyösi Lázár Sakk Emlékverseny a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság Dísztermében, mely /ha  nincs  akadálya/ minden évben megrendezésre kerül, méltó emléket állítva ezzel a kiváló mérnöknek, és az ő, sakk iránti szeretetének. Gyöngyösi Lázár életrajza /itt/ olvasható,  munkássága az utódoknak példaként szolgálhat.
Bodoki Károlyra emlékeztünk

Bodoki Károlyra emlékeztünk


Bodoki Károly (1814-1868) kiváló vízépítőmérnök, neve összeforrt a Körösök és Berettyó-völgy szabályozásával. Életéről és sokoldalú munkásságáról érdekes ismeretekkel gazdagodhatunk Németh Csaba levéltárostól, legutóbbi kutatásai alapján, megnézve ezt a filmet: https://youtu.be/5Tjog0G_6EM

Az utókor nagyra becsüli Bodoki Károly mérnöki tevékenységét, több helyen emléket állítva a mérnökdinasztiának, mely megtekinthető itt. A gyulai OTP Bank falán lévő emléktáblát - már hagyományosan - ez évben is megkoszorúzta a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság közösen a Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör tagjaival, a mérnök halálának évfordulóján. Szabó János vízügyi igazgató rövid megemlékezésben méltatta Bodoki Károly munkásságát, közben eljátszott a gondolattal, mi lenne Bodoki Károly véleménye a mai vízgazdálkodási helyzetről? Erre a kérdésre nem kaphatunk választ, de erőt ad kiváló elődeink munkásságának, a vízügyi múltnak ismerete. A koszorúkat Szabó János igazgató és Schriffert András, a Baráti Kör vezetőségi tagja helyezték el, majd a résztvevők - Bodoki Károly tiszteletére - mécseseket gyújtottak a megemlékezés jeléül.

Képgalériánk megtekinthető itt.
11 éves a Mosonyi Emlékszoba

11 éves a Mosonyi Emlékszoba


Már 11 éve fogadja látogatóit a Mosonyi Emlékszoba a Tájvízházban, őrizve  dr. Mosonyi  Emil professzor  emlékét, szándéka  szerint bemutatva  gazdag életútját, szakmai munkásságát,  kedves tárgyait. Sokakat  megérintett  dolgozószobájának hangulata, eredeti berendezése, a lenyűgözően gazdag szakmai életmű, a falon lévő képekből kirajzolódó előadásai, utazásai, feleségével való harmonikus kapcsolata, avagy vonzódása a Körös-vidékhez, és a  videón is átjövő közvetlensége, kedvessége, amellyel bármilyen szakmai problémát úgy adott  elő, hogy egyenrangú  partnerként  kezelte a hallgatóságot. Az elmúlt  11  év alatt sokan megfordultak a szobában, melyről képek itt  láthatók. Péli Tibor István, a Tájvízház vezetője is  elkötelezett híve lett a tudósnak. Itt  olvasható "Ércnél maradandóbb" című írása, mellyel az évfordulón emlékezik a szoba  névadójára. Mint megtudható a cikkből, a Professzor  úr  fotósként  is kiemelkedő volt, három képe  itt  látható és  az 1942-ben  kapott okleveleit is - megtekinthetjük itt.
Dr. Mosonyi Emil professzor születésének 111. évfordulója

Dr. Mosonyi Emil professzor születésének 111. évfordulója


Dr. Mosonyi Emil professzor Kossuth- és Széchenyi-díjas vízépítő mérnök, a Magyar Köztársaság Zászlórendjének tulajdonosa 1910. november 10-én született. Világhírű mérnök volt, kutató, tudós, tanár. Születésének 111. évfordulóján tisztelettel emlékezünk munkásságára. Életrajza  itt  olvasható.
Első munkái ide kötötték, és  idős  korában  is  több ízben  meglátogatta a Körös-vidéket. Ekkor mi is meggyőződhettünk lenyűgöző előadásmódjáról, nagy tudásáról, és közvetlenségéről, mellyel az emberek felé fordult. Volt tanítványai is nagyon tisztelték, szerették, közülük dr. Kovács Lajos  írását  közöljük itt, aki leírta a Professzor nevezetes nyolcvanadik születésnapi ünnepségét a Budapesti Műszaki Egyetemen, melyen ő is részt vett.
Aki többet akar tudni róla, olvassa el dr. Árpási Zoltán "A vízépítés professzora" című könyvét és látogassa meg a TájVízHázban /Gyula, Városház utca 25. /a Mosonyi Emlékszobát/ kép itt/!
12 éve alakult a Baráti Kör

12 éve alakult a Baráti Kör


A novemberi Baráti Kör összejövetelen évről-évre megünnepeljük születésnapunkat. Hihetetlen, hogy már egy tucat év áll mögöttünk, mert most november 10-én már a 12. évfordulót ünnepeljük! Nos, idén a torta és gyertya is elmarad, tekintettel a járvány felfutására, de az online térben gyakran találkozunk, és dolgozunk most is. A Körös-vidéki Hírlevélben ez évben is rendszeresen beszámoltunk tevékenységünk fontosabb eseményéről. Jóleső érzéssel nyugtázzuk, hogy nem csak egy évvel öregebbek lettünk, de nem volt eseménytelen ez az év, a találkozási nehézségek ellenére sem. A rendszeres összejövetelek nagyon hiányoznak. "Születésnapi" csoportképünk az szeptember 9-i összejövetel készült.

A Baráti Kör minden tagjának jó munkát és jó egészséget kívánunk a 12. születésnap alkalmából, s a Vízügyi Igazgatóságnak köszönjük a lehetőséget, hogy részt vehetünk a vízügyi múlt értékeinek megőrzésében. Különösen értékes számunkra az aktív dolgozók jelenléte és munkája a Baráti Körben, öröm velük együttműködni a már nyugdíjas tagoknak, akik szintén elhivatottan folytatják ezt a szép munkát!
125 éve épült a Gyulai tűsgát

125 éve épült a Gyulai tűsgát


A Tisza-völgy folyóinak csatornázása 1896-ban kezdődött a Fehér-Körösön, a Gyulai tűsgát építésével. Ez a duzzasztómű tette lehetővé, hogy az Élővíz-csatorna rendszer frissvíz igényét a fővédvonalba épített tápzsilipen keresztül közvetlenül a Fehér-Körösből elégítsék ki.
November 4-én a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság és a Magyar Hidrológiai Társaság Békés Megyei Területi Szervezete közös előadóülésen emlékezett meg erről az eseményről. Az emlékülésen Szabó János igazgató mutatta be a Gyulai duzzasztó történetét, Dr. Vasas Ferencné a Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör tagja pedig Uhrin János életútját ismertette, aki egykor az Alsó-Fehér-Körösi Ármentesítő Társulatnál dolgozott, mint vízmester és 32 éven keresztül működtette ill. felügyelte a Gyulai tűsgát üzemét. (előadás anyaga itt)
A Vízügyi Igazgatóság a Gyulai duzzasztó történetéről a Baráti Körünk közreműködésével, fotókkal, korabeli újságcikkekkel színesített kiadványt készített mely letölthető innen.
Emlékezés

Emlékezés


Mint minden évben alakulásunk óta, ezúttal is megemlékeztünk Halottak napja alkalmából a Baráti Kör nevében a Bodoki mérnök dinasztiáról, elhunyt elődeinkről, kollégáinkról, tagtársainkról, barátainkról.
Ez évben október 29-én 15-17-óra között tartottuk a Baráti Kör megemlékezését. Szokásunk szerint a Református Ó-temetőben, a Bodoki- síroknál kezdtünk, ahol koszorúkat, mécseseket helyeztünk el. Utána átmentünk a Református Új-temetőbe, Takács Lajos tiszteletbeli elnökünk és Góg Imre "egyszemélyes" elődünk sírjához is virággal, mécsest gyújtani. Más temetőket és további sírokat is felkerestünk, közöttük Pálinkás Lajos, H. Kovács Gábor, Szilágyi Ferenc volt tagtársaink nyughelyét, a Szentháromság temetőben Kienitz Vilmos síremlékét is megkoszorúztuk, tisztelettel emlékezve munkásságukra.

A mécsesek lángja értük lobogott. Nyugodjanak békében!
85 évvel ezelőtt kezdték meg a Békésszentandrási duzzasztó építését

85 évvel ezelőtt kezdték meg a Békésszentandrási duzzasztó építését


1936. október 1-jén ünnepélyes keretek között kezdték meg a Békésszentandrási duzzasztó építésének előmunkálatait. A körösi hajózás és az öntözés jelentőségének méltatása után, a mezőgazdasági miniszter megtette az első kapavágást. A két kapavágásnyi földet kosárba tették, hogy azt a tisztelet jeléül Sajó Elemér sírján helyezzék majd el, aki 1930–1934 között az országos vízügyi mérnöki szolgálat vezetőjeként a magyar vízügyi politika programját több évtizedre kidolgozta. Az ünnepségen Lampl Hugó miniszteri tanácsos ismertette a tervezett munkálatok ütemtervét és célját. Az ünnepségről a korabeli újságok is hírt adtak. lsd. itt A beruház közmunkaprogram keretében valósult meg, a földmunkák kétharmad részét kubikusok végezték. Az építésről készült fényképek itt. A duzzasztóművet és a hajózsilipet 1942. október 15-én helyezték üzembe. A 75 éves évfordulóról a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság 2017-ben ünnepség keretében emlékezett meg. A rendezvényre készült kiadvány letölthető itt. A Békésszentandrási Duzzasztó ma is azt a szerepet tölti be a térség életében, amit a tervezői, megálmodói szántak neki. A vízhiányos Körös-vidékre átvezetett Tisza víz szétosztásában, a vízigények kielégítésében, a holtágak vízpótlásában, az öntözési- és a hajózási lehetőségek megteremtésében alapvető fontossággal bír.
Kienitz leszármazottak jártak a Körös-vidéken

Kienitz leszármazottak jártak a Körös-vidéken


Baráti Körünk egyik fontos feladatává vált a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatósághoz köthető szakemberek és az igazgatósági épületek volt tulajdonosainak leszármazottaival való kapcsolattartás. A Bodokiak, Uhrin János vízmester a Táj-Víz-Ház tulajdonosának leszármazottai után, nagy örömünkre szolgált, hogy Kienitz Vilmos unokája Kienitz András kereste meg Baráti Körünket. Kienitz Vilmos az Alsó-fehérkörösi Ármentesítő Társulat igazgató-főmérnöke később a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság főmérnöke volt. Életrajza itt olvasható. András családjával augusztus elején egy hetet töltött a Körös-vidéken és segítséget nyújtottunk neki abban, hogy megmutathassa fiainak dédapjuk találmányát, az u.n. „Kienitz féle” szárnylapátos zsilipkapus szivattyút. A Fekete-Sebes-Körös közötti lokalizációs töltés 22+110 tkm szelvényében a G-II csatornán beépített szivattyút Kovács Ákos területi felügyelő, a Hosszúfoki Múzeumot és az ott kiállított két szivattyút Hegedűs András gátőr segítő közreműködésével tekinthették meg.

Mint megtudtuk, András külföldön dolgozik. Édesapjával és testvérével legutóbb 1989. októberében járt Gyulán a nagyapja születésének 100. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen.

Az 1989-es ünnepség képei itt, míg az augusztusi látogatás képei itt letölthetőek.
A gátak őrei

A gátak őrei


Baráti Körünk kiemelt feladatának tekinti a vízügyi múlt értékeinek megőrzését és ápolását. A vízügyi munka egyik alappillére a gát és csatornaőri feladatok ellátása. A Körös vidéki Vízügyi Igazgatóság területén az árvízvédelmi és belvízi létesítményeket, napjainkban 65 gát- és csatornaőr felügyeli. A csatolt poszterek közreadásával az ő munkájuk előtt tisztelgünk abból az alkalomból, hogy 150 évvel ezelőtt 1871. június 10-én született meg az a törvény, amely megteremtette és egységesítette a „gátrendőrséget”. A gátőri intézmény már a törvény meghozatala előtt is működött, voltak töltéskerülők, gátőrök, gátbírók. 2015-ben a Víz Világnapra, a gátőri munka és a gátőri elnevezés történeti áttekintéséről itt, valamint a gátőri munkájáról itt készítettünk összeállítást.( Az őrök számának a 2015-ös évi adatokhoz képest történt növekedését a társulati művek átvétele és az ezzel járó csatornaőri feladatok növekedése indokolta.) A gátőri szolgálatban gyakran vízügyi dinasztiák alakultak ki, erről egy napjainkban nyugdíjba vonuló gátőrrel történt beszélgetés kapcsán itt (13. oldalon) olvashatunk.
Emlékek a Táj-Víz-Ház múltjából!

Emlékek a Táj-Víz-Ház múltjából!


A Baráti Körünk, a ma TÁJVÍZHÁZ-ként funkcionáló, egykori fürdőépület történetét kutatta 2011-2013-ban. A gyűjtőmunkát egy pp előadásban összegeztük, mely a honlapunkon itt olvasható. Popp Alajos 1887-ben, bezárta mézesbábos üzletét, felhagyott családja ősi mesterségével, házát átalakítva abban gőz- és kádfürdőt nyitott. Tőle az ifjabb éveiben kocsigyártó iparos, Mandorf Gyula 1901-ben vásárolta meg a fürdőt. Lampel Dezső vendéglős, 1923-ban, mint bérlő kezdte üzemeltetni a korábban évekig nem működő fürdőt, majd 1925-ben a lakórésszel együtt, feleségével közösen megvásárolták. A gyermektelen Lampel házaspár unokaöccsüket (Gruber/Gömöri Lászlót) a 20-as években magukhoz vették és kitanították a fürdős, masszőr, pedikűrös mesterségre. A Baráti Kör részére az ő unokája küldte meg a családi albumukból a Lampel Dezső - Lőbl Róza házaspárról készült fotót. A Lampel házaspár tragikus sorsáról az összegző előadásunkban ezt írtuk.” Lampel Dezső a fürdőt 1944-ig üzemeltethette, nevét és emlékét a holokauszt áldozatainak névsora őrzi a gyulai zsidó temetőben.” Az emlékek most arcot öltöttek. Köszönet érte a családnak.
125 éves a Gallacz Monográfia

125 éves a Gallacz Monográfia


125 évvel ezelőtt, 1896 májusában jelent meg a Gallacz Monográfia a Körös-Berettyó völgy ármentesítéséről és az, ezen völgyben alakult vízrendező Társulatokról, Magyarország ezeréves fennállásának megünneplése alkalmából, az érintett Társulatok megbízásásából. Szerkesztette Gallacz János királyi tanácsos, a Magyar Földmívelésügyi Minisztériumban műszaki tanácsos és vízépítészeti kerületi felügyelő, aki a mű Előszavában fogalmazta meg a Monográfiával kapcsolatos célokat, mely itt olvasható. A hatalmas, és a mai kor számára is nagyon értékes munkában sokan közreműködtek, közülük sokaknak nevesítve is köszönetet mond az előszóban. Számunkra külön öröm, hogy Bodoki Károly fia, Bodoki Kálmán is köztük van. Gallacz János Olmützben született. 1872-től dolgozott Gyulán, aktívan részt vett a város közéletében is. A Gyulai Folyammérnöki Hivatal vezetője volt, e beosztásában végzett a Körös-, Berettyó-völgyben felülvizsgálatot 1881-ben és 1882-ben. Ő készítette, az idén 125 éves gyulai tűsgát tervét. 1899-ben a Földművelésügyi Minisztériumba került és a Dunai Osztály munkatársaként dolgozott, 1901-ben váratlanul bekövetkezett haláláig. Gyászjelentés itt. Napjainkban Újváriban utca viseli nevét.
In memoriam Dr. Kovács Lajos okl. mérnök, közgazdász /1930. Devecser - 2021. Essen/

In memoriam Dr. Kovács Lajos okl. mérnök, közgazdász
/1930. Devecser - 2021. Essen/


Nemrég - novemberben - a honlapunkon és a Hírlevélben az ő írásával emlékeztünk Dr. Mosonyi Emilre, aki barátja, tanára, segítője, példaképe volt. Most szomorúan rá emlékezünk, mert 2021. március 25-én Kovács Lajos végleg elment. Már nem csak a Körös-vidékről, ahol a Vízügyi Igazgatóságnál 12 éven át osztályvezetőként dolgozott, hanem az új otthonából, a németországi Essenből is. Czakóné Czédli Jolán a Vízrendezési Osztályon közvetlen munkatársa volt, most az ő általa felidézett emlékek megosztásával búcsúzunk tőle. /Az emlékezés itt olvasható./
Köszöntjük a 30 éves Körös-vidéki Hírlevelet!

Köszöntjük a 30 éves Körös-vidéki Hírlevelet!


30 évvel ezelőtt, 1991. március 26.-án indult útjára a Körös-vidéki Hírlevél.
A Hírlevél alapítója, dr. Goda Péter igazgató a próbaszám beköszöntőjében úgy fogalmazott, hogy „nem akarunk újságot, hivatalos körlevelet, és vezetői sajtóorgánumot sem, de cél, hogy érdeklődést keltsünk, gondolkodást indítsunk el egy kis hír erejével. A hír pedig akkor hír, ha időben érkezik, rövid és egyértelmű, ugyanakkor kétirányú, ahogy a fény a visszaverő felületről megérkezik, a hír is így járja be igazán pályafutását, így érheti el a célját a Körös-vidékről útjára indított Hírlevél”.
Ma már 30 éves múltra tekint vissza a kiadvány. Voltak változások az életében, a szemléletben, a formában, a  Szerkesztő Bizottság összetételében, Kis ideig szünetelt is, s akkor bebizonyosodott, hogy mégis szükség van rá. Története  itt olvasható.
Szerencsére túlélt minden változást,  a Múzeum Baráti Kör részéről most szeretettel köszöntjük! Egy olyan oldalára szeretnénk felhívni a figyelmet, ami számunkra az egyik legfontosabb tulajdonsága: archívummá vált! Dokumentum, mely segít eligazodni az emlékezetnek, támpontot ad a múltban, szembesít a tényekkel! Érték, mely sokak szorgos munkájával jött létre.
Alapítóinak, felelőseinek, szerkesztőinek, íróinak, létrehozóinak, a fotós és informatikus kollégáknak köszönetünket fejezzük ki és szívből gratulálunk!
A Hírlevél pedig még nagyon sokáig éljen!
A megemlékezés virágai

A megemlékezés virágai


Már hét éve, hogy Bodoki Károly (1814-1868) születésének 200. évfordulóján felavattuk egész alakos szobrát, a vízügyi igazgatóság székháza előtt. Az utókor így tisztelgett mérnöki munkássága, a Körös-Berettyó szabályozásában kifejtett elévülhetetlen érdemei előtt. A Baráti Kör a korábbi évek gyakorlatának megfelelően az idén is elhelyezte a megemlékezés virágait a szobornál és az Óreformátusi temetőben lévő sírjánál. Fotók itt. Véletlen egybe esés, hogy a napokban akadtunk rá Dr. Papp-Váry Árpád a Budapesti Metropolitan Egyetem professor emeritusa által, a GEODÉZIA És KARTOGRAFIA folyóirat 2021 évi 1. számában „Bodoki Károly földmérő szobra Gyulán” címmel írt cikkére. Ezen írásából megtudtuk, hogy nemzetközileg is különleges művészi alkotásnak számít ez a szobor, mert nagyon ritka, hogy mérnököt a munkavégzését segítő munkaeszközével együtt ábrázolnák. A virágokon túl, ezen cikk közreadásával emlékezünk Bodoki Károlyra.
Búcsúzunk Pálinkás Lajos (1938-2021) főmérnök úrtól!

Búcsúzunk Pálinkás Lajos (1938-2021) főmérnök úrtól!


Szomorú szívvel, megrendülve fogadtuk a hírt, hogy 2021. március 4-én, életének 83. évében elhunyt Pálinkás Lajos a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság nyugalmazott műszaki igazgatóhelyettes-főmérnöke, Baráti Körünk tagja. Tudtunk betegségéről, de bíztunk abban, hogy erős élni akarásával ő ezt a kórt is legyőzi.

1962. július 1-én került a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatósághoz, ahol 37 éven át 1999 februárjában történt nyugdíjba vonulásáig különböző beosztásokban, a ranglétrát végigjárva dolgozott. Ebből a legmeghatározóbb az a 24 év, amit műszaki igazgatóhelyettes-főmérnökként töltött kemény munkával, s szemlélete, tudása, vezetői stílusa alapvetően befolyásolta, meghatározta az Igazgatóság tevékenységét. Így írt erről az Igazgatóság megalakulásának 50 évfordulóján megjelent kiadványban, itt, életrajza itt olvasható.

Büszkék voltunk arra, hogy a Baráti Kör tagja és köszönjük, hogy javaslataival, iránymutatásaival segítette munkánkat, képösszeállítás itt. Kezdeményezésére 2013-ban a Víz Világnapon nagyszabású faültetés történt az Élővíz-csatorna mentén. Számunkra ezek a fák most már az ő emlékét is őrzik.

Üdvözöljük honlapunkon!


A Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör (BKVMBK) egy Önkéntes civil szervezet mely, szorosan kötődik a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatósághoz. Tagjaink olyan nyugdíjas vízügyesek , illetve aktív vízügyi dolgozók, akikben közös a vízügyi múlt iránti érdeklődés és mindannyian fontosnak tartjuk, hogy ápoljuk és megőrizzük a vízügyi múlt értékeit.
Ezen elkötelezett szellemben 2009. novembere óta végezzük kutató, gyűjtő, ismeretterjesztő, támogató munkánkat. Honlapunkon szeretnénk bemutatni, közkinccsé tenni a többnyire valamilyen neves vízügyi eseményhez kapcsolódóan készített tablóinkat, prospektusainkat, előadásainkat, azokat az ismereteket amit elődeinkről, vagy a vízügyi létesítményekről összeállítottunk. Reméljük érdeklődésre tarthat számot a Bodoki mérnök dinasztia tevékenysége, a Vízügy székház, avagy a Táj-Víz-Ház lakóinak és funkcióinak története, esetleg a Malomcsatorna építése, sok más információval együtt.
Hasznos ismeretszerzést, eredményes böngészést, kellemes időtöltést kívánunk! Szívesen fogadjuk észrevételeiket, visszajelzésüket.