Elérhetőségünk:
5700 Gyula, Városház u. 26.
Telefon: 36-66-526-400
E-mail: bodoki.baratikor@kovizig.hu
Kőváriné Szabó Erzsébet titkár
Telefon: 36-30-407-2799
Bodoki Károly születésének 209. évfordulóján

Bodoki Károly születésének 209. évfordulóján


1814. március 29-én Békésen született Bodoki Károly. Apja Bodoki Henter Mihály, Békés vármegye mérnöke, anyja Major Terézia. Életútja tragikusan indult, Édesanyját azonnal elvesztette. ( A Békés Megyei Levéltár kutatója Héjja Julianna Erika így írt erről az időszakról. )
A Baráti Kör tagjai előzetesen március 21-én a Bodoki sírok tavaszi rendezését elvégezték. (Kép itt)

2014-ben, kilenc éve, Bodoki Károly születésének bicentenáriumán került felavatásra a Vízügy székház előtti kis téren Bodoki Károly egész alakos szobra, mely azóta a város közkedvelt „fotózkodási” helye lett.
Mint azóta minden esztendőben, a Baráti Kör tagjai március 29-én most is a szobor talapzatára helyezett tavaszi virágokkal emlékeztek meg a neves mérnökhöz kötődő évfordulókról.
Huszár Mátyás kiváló reformkori mérnökre emlékezünk, halálának 180. évfordulóján

Huszár Mátyás kiváló reformkori mérnökre emlékezünk, halálának 180. évfordulóján


Ebben az évben több kerek és jeles évforduló is kötődik Huszár Mátyás nevéhez, melyek itt olvashatóak.
180 éve -Nagyváradon hunyt el 65 évesen, 1843. március 10-én.
Munkássága kiemelkedő jelentőségű, melynek jelentősebb állomásai: Elkészítette a Tiszántúl folyó-szabályozásának tervét. Elsőnek térképezte fel a Dunát, a Marost, a Tiszát és a Körösöket. Szintező műszert tervezett állványzattal és mikrométeres csavarral. Kezdeményezésére vezették be a tízes számrendszert a szintezőléceken s általában a geodéziai gyakorlatban
Gazdag életútját és küzdelmes életét a Vízrajzi Értekezés 7-19.oldala tartalmazza (A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóságnál a kiadvány még kapható). Góg Imre vízügyi történetkutató által írt és a Hidrológiai Tájékoztatóban /1993. 1. szám/ megjelent életrajza itt olvasható.

Tisztelettel emlékezünk rá!
Közgyűlés a Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Körben

Közgyűlés a Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Körben


Az év első összejövetelét 2023. február 22-én 14-17 óráig tartotta a Baráti Kör, a KÖVÍZIG Nagytermében. Az ülést dr. Vasas Ferencné vezetőségi tag vezette, résztvett rajta Pozsárné Kaczkó Zita, vízügyi kapcsolattartó is, aki a „Vizeink és halaink” most megjelent kiadvány tisztelet példányait hozta ajándékba a Vízügy részéről a BK közreműködéséért. Először Czakóné Czédli Jolán elnök pps beszámolója hangzott el, a 2022. évi munkákról, melyet távollétében Czakó András vezetőségi tag mutatott be. Második napirendként a 2023. évi Munkatervet fogadtuk el és beszéltük meg, már vállalásokat is téve. Azután Schriffert András vezetőségi tag ismertette a vízügyi fotó archívum programját, melynek a készítője - Faulháber Márton - a KÖKÉNY fantázia nevet adta (KÖvizig KÉpNYilvántartó). Segítségével interneten, akár „home office”-ban, tudják a Baráti Kör tagjai a fotóarchívumot nézegetni és a képeket beazonosítva ismereteik szerint ellátni adatokkal, információkkal.
A gyűlést jó hangulatú kötetlen beszélgetés zárta, melynek keretében a már novemberben esedékes 13. születésnapi torta - utólagos - elfogyasztására is sor került. Végül a szokásos születésnapi csoportkép is elkészült, bár már nem volt ott minden résztvevő. Jó munkát a Baráti Körnek! A közgyűlés képei itt láthatók.
Ambrus Lajos okl. mérnökre  emlékezünk születésének centenáriumán

Ambrus Lajos okl. mérnökre emlékezünk születésének centenáriumán


100 évvel ezelőtt, 1923. január 7-én született Ambrus Lajos okl. mérnök.
Iskoláit Gyulán végezte, pályáját itt kezdte, 1967-ig itt élt és dolgozott, de a későbbi OVH-es feladatai is gyakran ide szólították, szakfelügyelői vagy nemzetközi kapcsolatok ügyében. Bárhol élt, a szülőföld mindig visszahívta, követte az itteni eseményeket, Szentendrén élve is megmaradt a "gyulaisága".
Rövid életrajza itt, önéletrajzi részlet a gyulai kötődéséről itt olvasható.
A Baráti Kör tagjai között van, aki munkatársa volt, többen ismertük Őt, aki mára már legendává változott.
Lázár Istvánné tagtársunk visszaemlékezése  itt  olvasható.
Marczell Ferenc Életrajzi beszélgetések sorozatában interjút készített vele /1998. március 20-án / gazdag pályájáról, életéről, mely felvételt a Vízügyi Levéltár hangarchívuma őrzi.
Születésének Centenáriumán tisztelettel emlékezünk rá.
1857. december végén,165 évvel ezelőtt fejeződött be a Gyula-békési Nagycsatorna kiásása

1857. december végén,165 évvel ezelőtt fejeződött be a Gyula-békési Nagycsatorna kiásása


A Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör nagy tisztelettel adózik elődeinknek, a mérnökök egész sor generációjának, a folyószabályozásokat tervező, végző, irányító, szervező kiváló mérnököknek - köztük Bodoki Károlynak - akiknek munkája révén megteremtődött a Körös-vidék árvízi biztonsága. Nem szabad elfelejtenünk azonban azokat sem, akik végrehajtották ezeket a szabályozási munkákat, a mai nagyfokú gépesítés hiányában, óriási viszontagságok közepette.
Példa erre a közmunkában, egy év alatt, nagyon nehéz körülmények között megvalósított Gyula-békési Nagycsatorna kiásása, melyről az érdeklődők részletes, hiteles információkat Dr. Német Csaba levéltári kutatásaiból kaphatnak ide kattintva.
Két újabb települési értékkel gazdagodtunk

Két újabb települési értékkel gazdagodtunk


Január 25-én tartotta a Gyulai Települési Értéktár Bizottság idei első ülését, melyre két előterjesztést is készített a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság, a Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör tagjai segítségével. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a hosszúfoki Bodoki Károly Vízügyi Múzeum, dr. Mosonyi Emil munkássága és a Tájvízház települési és vármegyei értékeink után, igazgatóságunk székháza, valamint a Bodoki mérnökdinasztia munkássága is bekerült a Gyulai Települési Értéktárba. Igazgatóságunk székháza Gyula városképének meghatározó eleme. Az 1800-as évek elején épült ház mai arculatát az épület egykori tulajdonosa, a Békés Megyei Takarékpénztár Egyesület alakíttatta ki, egy 1908-ban történt bővítés kapcsán. A Bodokiak neve összeforrott a folyószabályozások történetével, mely már több mint másfél évszázadot tudhat maga mögött. A bizottság mindkét előterjesztést egyhangúlag elfogadta, ezúton is köszönjük támogatásukat.
Az újonnan felvételt nyert értékek hamarosan megtalálhatók lesznek a gyulaiertekek.hu oldalon.

Üdvözöljük honlapunkon!


A Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör (BKVMBK) egy Önkéntes civil szervezet mely, szorosan kötődik a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatósághoz. Tagjaink olyan nyugdíjas vízügyesek , illetve aktív vízügyi dolgozók, akikben közös a vízügyi múlt iránti érdeklődés és mindannyian fontosnak tartjuk, hogy ápoljuk és megőrizzük a vízügyi múlt értékeit.
Ezen elkötelezett szellemben 2009. novembere óta végezzük kutató, gyűjtő, ismeretterjesztő, támogató munkánkat. Honlapunkon szeretnénk bemutatni, közkinccsé tenni a többnyire valamilyen neves vízügyi eseményhez kapcsolódóan készített tablóinkat, prospektusainkat, előadásainkat, azokat az ismereteket amit elődeinkről, vagy a vízügyi létesítményekről összeállítottunk. Reméljük érdeklődésre tarthat számot a Bodoki mérnök dinasztia tevékenysége, a Vízügy székház, avagy a Táj-Víz-Ház lakóinak és funkcióinak története, esetleg a Malomcsatorna építése, sok más információval együtt.
Hasznos ismeretszerzést, eredményes böngészést, kellemes időtöltést kívánunk! Szívesen fogadjuk észrevételeiket, visszajelzésüket.