Elérhetőségünk:
5700 Gyula, Városház u. 26.
Telefon: 36-66-526-400
E-mail: bodoki.baratikor@kovizig.hu
Kőváriné Szabó Erzsébet titkár
Telefon: 36-30-407-2799
Az esztergomi Vízeumban járt a Vízügyi Múzeum Baráti Kör

Az esztergomi „Vízeumban” járt a Vízügyi Múzeum Baráti Kör


A Baráti Kör munkatervében évek óta szerepel a Duna Múzeum meglátogatása. 2022. június 9-én végre sor került erre a programra. Esztergom belvárosában, a XVIII. században épített, barokk, műemlék jellegű, egykori káptalani épületben található a Múzeum. Változatos története és kiállításainak bemutatása a honlapján követhető, a kiállítások virtuálisan is megtekinthetők. http://www.dunamuzeum.hu/index.php/hu/, ajánljuk szíves figyelmükbe!

Horváth István múzeumvezető fogadott bennünket, majd bemutatta a Vízeumot és a Látványtárat, rengeteg érdekes információ és új ismeret birtokába jutottunk általa, még a szakmában eltöltött évtizedek után is, köszönet érte! Átsétáltunk Párkányba a Mária-Valéria hídon, csodáltuk a vén Dunát és megtekintettük a Bazilika fenséges látványát szlovák oldalról is, majd vizesekhez illően kaptunk egy hatalmas záport. Hazafelé a Vértes hegyei és a Zsámbéki romtemplom nyűgözött le bennünket. Élményekben gazdagodva tértünk haza.
165 évvel ezelőtt  a  Császári pár  megtekintette az épülő  Gyula-békési Nagycsatornát

165 évvel ezelőtt a Császári pár megtekintette az épülő Gyula-békési Nagycsatornát


1856-ban kezdődött el az a hatalmas munka, ami Gyulaváritól a mai szanazugi összefolyásig érő 7,5 km új Fehér-Körös, és az összefolyástól a Békésig tartó 12 km új mederszakasz, a Kettős-Körös kiásását jelentette. Ez a kor legnagyobb közmunkája volt a Habsburg Birodalom területén. A kubikusok közel 5 millió köbméter földet mozgattak meg, Békés megyei látogatása során a feleségével együtt Ferenc József osztrák császár is megtekintette a munkálatokat. A csatorna fellobogózott partján a csatornát keresztező csaba-dobozi úthoz hajtattak. Itt felsétáltak egy díszes emelvényre, melyről jó kilátás nyílt az épülő csatornára, és meghallgatták a földmunkákról készült jelentést.

Gyulán 2008-ban a Városházán konferencia (http://www.kovizig.hu/07-kozerdeku/04-koros-videki-hirlevel/2008-03-04.pdf ) emlékezett meg a 150 évvel azelőtti munka elkészültéről, a dobozi Kettős-Körös híd Gyula felőli (balparti) hídfője közelében emlékművet avattunk.

Most, 2022. május 25-én „Útközben Erzsébet királynéval” kiállítás nyílik Gyulán, az Almásy kastélyban, ennek kapcsán idéztük meg a múlt ezen eseményét.
A TÁJVÍZHÁZ épületében közfürdőt üzemeltető egykori tulajdonosok emlékére

A TÁJVÍZHÁZ épületében közfürdőt üzemeltető egykori tulajdonosok emlékére


A TÁJVÍZHÁZ épületében egykor közfürdő üzemelt, melyre emléktábla hívja fel a járókelők figyelmét, a kiállító termekben pedig a szépen felújított fürdőmedencék idézik meg az egykori fürdő hangulatát. A korabeli újságokban megjelent hirdetésekből és az utolsó tulajdonos házaspár fotójából a Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör és a Vízügyi Igazgatóság a napokban az egykori üzemeltetőkre emlékezésül, a tisztelet jeléül egy montázst készített és helyezett el az egykori fürdő terem belső falán.

Popp Alajos 1887-ben bezárta mézesbábos üzletét, felhagyott családja ősi mesterségével, házát átalakítva abban gőz- és kádfürdőt nyitott. Tőle az ifjabb éveiben kocsigyártó iparos, Mandorf Gyula 1901-ben vásárolta meg a fürdőt. Lampel Dezső vendéglős 1923-ban, mint bérlő kezdte üzemeltetni a korábban évekig nem működő fürdőt, majd 1925-ben a lakórésszel együtt, feleségével közösen megvásárolták és egészen 1944-ig működtették azt.

(http://www.kovizig.hu/baratikor/03-munkaink/02-poszterek/a-tajvizhaz-tortenete-1-2012.pdf)
Búcsú Kósa Ferenctől / 1944-2022/

Búcsú Kósa Ferenctől / 1944-2022/


Szomorúan vettük tudomásul a hírt, hogy volt munkatársunk, Kósa Ferenc 2022. május 8-án életének 77. évében elhunyt. Pályájának egy szakaszában a Vízgazdálkodási Osztályon a Vízügyi Igazgatóságnál ő volt a felelőse a vízügyi múlthoz, - ma a BK tevékenységéhez is- kötődő szakterületeknek. Sok jelentős alapmű létrehozása fűződik a nevéhez. Közreműködött a Körös-Sárréti Útikalauzban, a Huszár Mátyás féle Vízrajzi Értekezés kiadásában, a Peresi Bemutatóház kialakításában, a Vaskor, az Élővíz-csatorna és a Tűsgát film készítésében, a szakértői, szervezési feladatokat ő végezte. Elismerésre méltó volt munkája a Bodoki Károly Vízügyi Múzeum megújításakor, a Bodoki család életútjának kutatásában, és a ma TájVízHáz ként funkcionáló, az egykori fürdő épület rehabilitációjának elindításában is. Mindig alapos, igényes munkát végzett, magas színvonalon látva el feladatait, később a Környezetvédelmi Felügyelőségen, de a Református Egyháznál is. A híres „Gyulaiság” képviselője, lokálpatrióta volt. / Magáról így vallott önéletrajzában. /
Búcsúztatása május 13-án a Református templomban történt. Baráth János tiszteletes gyászbeszédében elmondta azt is, hogy ő mennyit tanult tőle a Körös- vidékről, a folyók természetéről, a vizekről.
Emlékét megőrizzük!
Bodoki sírok gondozása

Bodoki sírok gondozása


A Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Körben ez évben először május 3-ára tűztük ki a Bodoki-sírok rendezését, melyet alakulásunk óta minden évben három-négy alkalommal végzünk. A Református Ó-temetőben lévő sírok gondozását ez alkalommal dr. Vasas Ferencné, Csiffári Nándor, Schriffert András, Juhász András és Czakó András vállalta magára. Szépen kigyomlálva, megkapálva, leseperve őrzik tovább az elhunytak emlékét , de a javítási munkák már egyre sürgetőbbek a síremlékeknél,.

A "Békés" 1923- április 15. számából idézünk.
Összejövetel április 28-án

Összejövetel április 28-án


A COVID járvány miatt hosszú on line munkára és találkozási szünetre kényszerültünk, legutóbb 2021. szeptember 9-én volt személyes összejövetelünk. A mostani 2022. április 28-i összejövetelt is számos betegség, egyéb elfoglaltság terhelte, létszámát tekintve nem volt határozatképes, de annál jelentősebb témákat beszéltünk meg. Örömmel üdvözöltük körünkben két új tagunkat, Dr. Szlávik Lajost, és Juhász Ilonát, valamint Szabó János igazgató urat, ali megtisztelte jelenlétével az ülést. A beszámoló felidézése és a Munkaterv 2022 véglegesítése után következett az aktualitások megvitatása, melyből van bőven. Értékes információkat nyújtott Szlávik Lajos országos, magas szintű tájékoztatója, és Igazgató úrral közvetlen megbeszélésre került a KÖVÍZIG és BK együttműködése, annak kiemelt fontos területei. Az összejövetelről emlékeztető készült. Következő alkalmunk május 3-án a Bodoki sírok gondozása, majd május 19-én a Bodoki major Vízüggyel közös szemléje lesz, Az MHT Vándorgyűlésre dolgozatot nyújtunk be május 6.-án , melyet dr.Vasas Ferencné koordinál és állít össze. Sürgetők a fotótár és archívum munkái, az Értéktár dokumentumai, tehát van feladat bőven. Van remény arra is, hogy eljutunk végre Esztergomba a Duna Múzeum kiállítását megtekinteni.
Bodoki Károly (1814-1868) születésének 208. évfordulója

Bodoki Károly (1814-1868) születésének 208. évfordulója


A Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör  2022. március 29-én - immár  hagyományosan - tavaszi virágok elhelyezésével emlékezett meg, Bodoki Károly  szobránál a neves  mérnök  születésnapjáról. A szobor 2014-ben, Bodoki Károly születésének bicentenáriumán  került  felavatásra, Széri Varga Géza alkotása, mely azóta  a Vízügy- székház előtti kis téren lévő szökőkúttal  együtt nagyon  népszerű lett a városban, és  emléket állít a Bodoki mérnök-dinasztián  kívül a szakma  többi neves és  névtelen művelőjének is.

Bodoki Károly életrajza itt olvasható.
Volt egyszer egy Bodoki major

Volt egyszer egy Bodoki major


A Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör alapfeladatának tekinti a vízügyi múlt értékeinek és emlékeinek megőrzését, feltárását. Írásunkban a Bodoki majorral kapcsolatos ismereteinket osztjuk meg az érdeklődőkkel. A major megálmodója Bodoky Mihály volt. A tanya és lakóinak történetét a korabeli újságok híradásai alapján állítottunk össze, melyekből megelevenedik előttünk az akkori élet, az ott élő emberek elhivatottsága, munkája. A majort és az egykor díszes kis arborétumot az idő vasfoga és a változó világ értékrendje ugyan elmúlásra ítélte, de fogalommá vált és viszonyítási pont lett a Bicerei határban.

Fogadják szeretettel írásunkat, mely letölthető innen.

Üdvözöljük honlapunkon!


A Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör (BKVMBK) egy Önkéntes civil szervezet mely, szorosan kötődik a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatósághoz. Tagjaink olyan nyugdíjas vízügyesek , illetve aktív vízügyi dolgozók, akikben közös a vízügyi múlt iránti érdeklődés és mindannyian fontosnak tartjuk, hogy ápoljuk és megőrizzük a vízügyi múlt értékeit.
Ezen elkötelezett szellemben 2009. novembere óta végezzük kutató, gyűjtő, ismeretterjesztő, támogató munkánkat. Honlapunkon szeretnénk bemutatni, közkinccsé tenni a többnyire valamilyen neves vízügyi eseményhez kapcsolódóan készített tablóinkat, prospektusainkat, előadásainkat, azokat az ismereteket amit elődeinkről, vagy a vízügyi létesítményekről összeállítottunk. Reméljük érdeklődésre tarthat számot a Bodoki mérnök dinasztia tevékenysége, a Vízügy székház, avagy a Táj-Víz-Ház lakóinak és funkcióinak története, esetleg a Malomcsatorna építése, sok más információval együtt.
Hasznos ismeretszerzést, eredményes böngészést, kellemes időtöltést kívánunk! Szívesen fogadjuk észrevételeiket, visszajelzésüket.