Elérhetőségünk:
5700 Gyula, Városház u. 26.
Telefon: 36-66-526-400
E-mail: bodoki.baratikor@kovizig.hu
Kőváriné Szabó Erzsébet titkár
Telefon: 36-30-407-2799

Éves munkaterv

2019
Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör munkaterve

1. Együttműködés a KÖVÍZIG-gel:
Az Igazgatóság kérésére a Vízügyi  Igazgatóság programjainak tervezésében, végrehajtásában, a rendezvények lebonyolításában, feladatokban részvétel. Kiemelve a  KÖVÍZIG-BKVMBK  megbeszélésen elhangzott feladatok végrehajtása.
2.Víz Világnap 2019 a KÖVÍZIG programjának támogatása, hagyományosan a szlogen témához  kötődő  feladatokkal.
3. TVH–Az emeletén lévő raktárban a sok értékes anyag számba vételére, nyilvántartása és rendezése.( Könyvek, kiadványok, fotók, naplók , térképek, stb.) scennelése .
 4.Hírlevélbe riport, cikkek, tudósítások írása, igény esetén.
5.Bodoki Károly és a mérnök dinasztia emlékének  ápolása, megőrzése:
-A KÖVÍZIG honlapon belül  elkészült Baráti Kör honlapra az eddig készült munkáinkat feltenni, s folyamatosan aktualizálni.
- a Virtuális Bodoki Károly Emlékszoba /ház/múzeum) feltöltése , ahová az általunk ismert Bodoki képek, tervek, írások, eszközök kerülnének.
- Bodoki Károly  családi sírjának gondozása évi 3-4 alkalommal,,
-ünnepi megemlékezések szervezése, tartása,
-Bodoki leszármazottakkal a kapcsolattartás
-Bodokiak lakhelyei városunkban: kutatás folytatása. Gyula különböző kori várostérképén  be kellene azonosítani, hol laktak a Bodoki család ismert, neves tagjai? ( Régi, korabeli, mai  térképek, Levéltár, nyilvártartások felhasználásával.)
-Javaslati dokumentáció készítése Bodoki Károly  munkásságáról a gyulai  értéktárba.
6. Takács Lajos  tiszteletbeli elnökünk emlékének megőrzése a vele  készült  95 éves születésnapi interjú leírása,  közlése.
7.Rendszeres  összejövetelek tartása: Minden hónap második szerda 15 óra./változhat/
Havonta egy alkalommal folytatjuk a beszélgetéseket, a feladatokról, a szakmáról, a múltról és a jövőről (rugalmasan az egyéb programoktól is függően).  Továbbra is hívunk vendégeket, akivel egy házigazda- aki a vendéget hívta- irányítaná a beszélgetést.
8.Vízügyesek nyughelyei. Folytatni szeretnénk az emléket állító  felmérést  a neves helyi vízügyi szakemberek sírjairól, mely 2016-ban  már elkezdődött /térkép, fényképek, felmérés két temetőben/
9. Emléktáblák elhelyezése: A Folyammérnöki Hivatal, az Alsó-Fehér-Körösi Vízgazdálkodási Társulat és a vízügy Székház  épületén javasoltunk  elhelyezni emléktáblát, melyek előkészítését kell  folytatni.
10 Előadáshoz gyűjtés,  és leírás Uhrin János vízmester életútjáról,   az adományozó  Strifler Györgyné  anyagára alapozva.
11. A Békési Városvédő és Szépítő  Egyesülettel kapcsolat tartás, együttműködés a Hosszúfoki Bodoki Károly Múzeum  népszerűsítése ügyében.
12. Ottományban   a könyvtár  létesítésének támogatása.
13. Kirándulás a Duna  Múzeumba.
14. Ünnepeink, megemlékezések:

- Bodoki Károly születésének 205. évfordulója lesz.
- 5 éves lesz a Bodoki Károly szobor.
- a Sepsibodokiak által ajándékozott kopjafa 20 éve került elhelyezésre Bodoki Károly sírjánál.
- 45 éves a Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Hosszúfokon.
- 10 éves  lesz a BKVMBK.

Gyula,  2019. március 6.


Korábbi évek munkatervei: