Elérhetőségünk:
5700 Gyula, Városház u. 26.
Telefon: 36-66-526-400
E-mail: bodoki.baratikor@kovizig.hu
Kőváriné Szabó Erzsébet titkár
Telefon: 36-30-407-2799

Éves munkaterv

2022
Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör munkaterve

1. Együttműködés a KÖVÍZIG-gel:
Részvétel az Igazgatóság kérésére a Vízügyi Igazgatóság programjainak tervezésében, végrehajtásában, a rendezvények lebonyolításában, feladatokban.

2. Víz Világnap 2022.: A KÖVÍZIG programjának támogatása.
szlogen: „Felszín alatti vizek - láthatóvá tenni a láthatatlant”

3. A TVH emeletén lévő raktárban, a tervtárban, az Igazgatóság  vezetőinél, a  Fotótárban  lévő fényképek archiválásában  közreműködés,  a digitalizálásra előkészítés  folytatása, felkészítés a szkennelésre.

4. Hírlevélbe riport, cikkek, tudósítások írása, igény esetén.  A nyugdíjba vonulókról kezdett sorozat folytatása.
A  nyugdíjba vonuló gátőr az idén Almási János, igazgatósági dolgozó Markó István, Valastyán László, Medve József, Turbucz Sándor)

5. Honlap: A KÖVÍZIG honlapon belüli Baráti Kör honlap folyamatos aktualizálása, hírek, események, megemlékezések írása.

6. Kiemelkedő egyéniségek életrajza.Folytatjuk a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóságnál dolgozott  kiemelkedő egyéniségek életrajzainak a gyűjtését, a névsor bővítését. A kész  anyagot folyamatosan feltöltjük a honlapunkra. 

7. „Emlékezés Gyöngyösi Lázárra”címmel beszélgetés Török Jánossal, Hírlevél cikk készítése

8. Bodoki Károly és a mérnök dinasztia emlékének  ápolása, megőrzése:
- Bodoki Károly  családi sírjának gondozása évi 3-4 alkalommal,
- ünnepi megemlékezések szervezése, tartása,
- Bodoki leszármazottakkal kapcsolattartás, további kapcsolatok keresése (Hoffmann család)
- Bodokiak lakhelyei városunkban és Békésen, kutatás különböző kori várostérképeken. Be kellene azonosítani, hol laktak a Bodoki család ismert, neves tagjai? (Régi, korabeli, mai térképek, Levéltár, nyilvántartások felhasználásával.)
- A gyulai „Bodoky major” története kutatása, emlékhely(pad) kialakításának, faültetésnek a kezdeményezése. (kapcsolat felvétel az önkormányzattal)
- Bodokiakról a javaslat elkészítése az Értéktár részére.
- Bodoki Károly szoborra tavaszi virág elhelyezés márc. 29.
- Emléktábla koszorúzás a KÖVÍZIG-gel dec. 10-én.

9. Takács Lajos volt vízügyi igazgató, /1966-1981./ tiszteletbeli elnökünk 2023-ban lenne 100 éves, - közreműködés a Hosszúfoki Múzeumban a Takács Lajos Emléksarok létrehozásában, Életrajzi kiadvány készítésében.

10. A három részes dokumentum műsor-sorozat a „Hosszúfok 1980 címen a Kettős-Körös 1980. évi árvízéről” hanganyagának illusztrálásában való közreműködés.

11. Rendszeres kapcsolat és  ha a lehetőség  ismét megengedi összejövetelek, kisebb kirándulások megtartása, a tagok aktivitásának fokozása, bevonása a feladatokba.
Havonta egy alkalommal folytatjuk a beszélgetéseket, a feladatokról, a szakmáról, a múltról és a jövőről (rugalmasan, az egyéb programoktól is függően).  Továbbra is hívunk vendégeket, akivel egy házigazda - aki a vendéget hívta - irányítja a beszélgetést.

12. Vízügyesek nyughelyei. Folytatni szeretnénk az emléket állító felmérést a neves helyi vízügyi szakemberek sírjairól, mely 2016-ban már elkezdődött, /térkép, fényképek, felmérés két temetőben/ szeretnénk lezárni.

13. Emléktáblák elhelyezésének szervezése: A Folyammérnöki Hivatal, az Alsó-Fehér-Körösi Vízgazdálkodási Társulat és a Vízügy Székház (az egykori Békés megyei Takarékpénztár) épületén javasoltunk elhelyezni emléktáblát, melyek előkészítését folytatni kell. (A Társulat 1853-ban alakult, így jövőre lesz ennek  a 170. évfordulója, a Békés megyei Takarékpénztár pedig 1863-ban alakult és jövőre lesz ennek a 160. évfordulója.) Így mindkét épület esetén 2023-ban lesz kerek évforduló mely alkalmat adhat az épületeken történő emléktábla elhelyezésére. 

14. Javaslat és dokumentáció összeállítása a Vízügyi Igazgatóság épületének, az Értéktárba történő felvételéhez.

15. A Békési Városvédő és Szépítő Egyesülettel kapcsolattartás, együttműködés a Hosszúfoki Bodoki Károly Múzeum népszerűsítése ügyében.

16.  Kirándulás a Duna Múzeumba és /vagy ősszel Ottományba a KÖVÍZIG támogatásával.

17. Ünnepeink, megemlékezések: (év közben születik döntés a megemlékezésről, ill. annak mikéntjéről a BK-ben, ill az Igazgatóságnál.)
A Munkaterv  két  mellékletében  „kerek”  évfordulójukat elérő események szerepelnek, amelyekről vagy írásban, vagy a honlapon, vagy  összejövetelen, MHT programban meg lehet  emlékezni.

1. sz. melléklet: Az OVF által közzétett, 25 évenkénti évfordulós lista Körös-vidéki vonatkozásokat tartalmazó kivonata
2. sz. melléklet: A BKVMBK által összeállított, 5 évenkénti évfordulós lista

2022-ben esedékes, eddig ismert évfordulók:
Cseppentő Zsigmond 115 éves, Jenovai Tibor 90 éves, 240  éves az első Mérnökképző Intézetünk az Institutum Geometricum.

A szokásos  megemlékezés az elhunytakról, - Bodoki Károly sírjánál kezdve - halottak napján tervezett.

18. Egyéb
- a levéltári Bodoki kiadvány  megjelenéséhez pénzügyi forráskeresés elősegítése
- a Takács Lajos életrajzi kiadvány megjelenéséhez pénzügyi forrás keresése


Elfogadva: Gyula, 2022. április 28.-i összejövetelen.Korábbi évek munkatervei: