Elérhetőségünk:
5700 Gyula, Városház u. 26.
Telefon: 36-66-526-400
E-mail: bodoki.baratikor@kovizig.hu

Éves munkaterv

2019
Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör munkaterve

1. Együttműködés a KÖVÍZIG-gel:
Az Igazgatóság kérésére a Vízügyi  Igazgatóság programjainak tervezésében, végrehajtásában, a rendezvények lebonyolításában, feladatokban részvétel. Kiemelve a  KÖVÍZIG-BKVMBK  megbeszélésen elhangzott feladatok végrehajtása .
2.Víz Világnap 2019 a KÖVÍZIG programjának támogatása, hagyományosan a szlogen témához  kötődő  feladatokkal.
3. TVH - Az emeletén lévő raktárban a sok értékes anyag számba vételére, nyilvántartása és rendezése.( Könyvek, kiadványok, fotók, naplók , térképek, stb.) scennelése.
4.Hírlevélbe riport, cikkek, tudósítások írása, igény esetén. A Vízügyi vezetők 1953-2013  életrajzának közlése, időrendi sorrendben. Folytatható lenne a nyugdíjba menőkről sorozat is.
5.Bodoki Károly és a mérnök dinasztia emlékének  ápolása, megőrzése:
- A KÖVÍZIG honlapon belül  elkészült Baráti Kör honlapra az eddig készült munkáinkat feltenni, s folyamatosan aktualizálni.
- a Virtuális Bodoki Károly Emlékszoba /ház/múzeum) feltöltése , ahová az általunk ismert Bodoki képek, tervek, írások, eszközök kerülnének.
- Bodoki Károly  családi sírjának gondozása évi 3-4 alkalommal,,
- ünnepi megemlékezések szervezése, tartása,
-Bodoki leszármazottakkal a kapcsolattartás
-Bodokiak lakhelyei városunkban: kutatás folytatása. Gyula különböző kori várostérképén  be kellene azonosítani, hol laktak a Bodoki család ismert, neves tagjai? ( Régi, korabeli, mai  térképek, Levéltár, nyilvártartások felhasználásával.)
6. Takács Lajos  tiszteletbeli elnökünk emlékének megőrzése a vele  készült  95 éves születésnapi interjú leírása,  közlése.
7.Rendszeres  összejövetelek tartása: Minden hónap második szerda 15 óra./változhat/
Havonta egy alkalommal folytatjuk a beszélgetéseket, a feladatokról, a szakmáról, a múltról és a jövőről (rugalmasan az egyéb programoktól is függően).  Továbbra is hívunk vendégeket, akivel egy házigazda- aki a vendéget hívta- irányítaná a beszélgetést.
8.Vízügyesek nyughelyei. Folytatni szeretnénk az emléket állító  felmérést  a neves helyi vízügyi szakemberek sírjairól, mely 2016-ban  már elkezdődött /térkép, fényképek, felmérés két temetőben/
9. Emléktáblák elhelyezése: A Folyammérnöki Hivatal, az Alsó-Fehér-Körösi Vízgazdálkodási Társulat és a vízügy Székház  épületén javasoltunk  elhelyezni emléktáblát, melyek előkészítését kell  folytatni.
10 Előadás /ppt / és leírás Uhrin János vízmester életútjáról,   az adományozó  Strifler Györgyné  anyagára alapozva.
11. A Békési Városvédő és Szépítő  Egyesülettel kapcsolat tartás, együttműködés a Hosszúfoki Bodoki Károly Múzeum  népszerűsítése ügyében.
12. Ottományban   a könyvtár  létesítésének támogatása.
13. Kirándulás a Duna  Múzeumba.
14. Ünnepeink, megemlékezések:
- Bodoki Károly születésének 205. évfordulója lesz.
- 5 éves lesz a Bodoki Károly szobor.
- a Sepsibodokiak által ajándékozott kopjafa 20 éve került elhelyezésre Bodoki Károly sírjánál.
- 45 éves a Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Hosszúfokon.
- 10 éves  lesz a BKVMBK.
- a levéltári Bodoki kiadvány  megjelenése (talán)

Gyula,  2019. január  18.


Korábbi évek munkatervei: