Elérhetőségünk:
5700 Gyula, Városház u. 26.
Telefon: 36-66-526-400
E-mail: bodoki.baratikor@kovizig.hu
Kőváriné Szabó Erzsébet titkár
Telefon: 36-30-407-2799

Beköszöntő

Bemutatkozik a Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör
Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent és munkálkodhass a jövőn!"
Széchenyi István

Az önkéntes tevékenységnek mindenki hasznát látja: közelebb hozza egymáshoz a különböző közösségeket, az önkénteseknek pedig lehetőséget teremt arra, hogy visszafizessenek valamit a társadalomnak, és egyúttal új készségeket sajátítsanak el."
EU honlap


A Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör 2009. november 10-én alakult meg, mely azóta változó létszámmal működik, jelenleg 19 aktív tagunk van.

A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóságnál a muzeális értékek megbecsülése hagyomány, melynek szép eredményei vannak. 1974-ben az igazgatóság területén nyílt meg a Hosszúfoki I szivattyútelep épületében az első vidéki vízügyi múzeum, a Bodoki Károly Vízügyi Múzeum. Nevünket ezen érték tiszteleteként fogalmaztuk meg. Úgy gondoltuk folytatni kell e nemes hagyományt a múlt értékeinek megőrzését a hivatali tevékenység mellett önkéntes, szervezett formában is, mert kevés az erőforrás e munkakörhöz. Ezzel a céllal, az aktív dolgozók és nyugdíjas vízügyesek összefogásával létrehoztunk egy önkéntes civil szervezetet, amely ezt a munkát felvállalta.

A Baráti Kör vállalása önkéntes tevékenység, melyet a tagjaink annak érdekében végeznek, hogy a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóságnak a vízügyi múzeumhoz, a muzeális értékek védelméhez, kiállításokhoz, kiadványokhoz, jelentős vízügyi személyiségek munkájának megörökítéséhez, nyilvánosság programhoz, pályázatok készítéséhez, lebonyolításához kötődő kutatási, gyűjtési, szervezési, rendezési munkáját támogassák az Igazgatósággal összhangban, de önállóan térítésmentesen. Az Igazgatóság helyet, lehetőséget, fórumot, a munkák technikai feltételeit biztosítja, a Megállapodás szerint.

A Baráti Kör tagjai között megtalálható végzettsége szerint, technikus, mérnök, informatikus, biológus, jogász, tanár, pénzügyi szakember, 20 és 70 év között, akik szabad idejükből áldoznak e tevékenység végzésére, azért a jóleső érzésért, hogy hasznos a munkájuk a társadalom, a vízügyi ágazat és az Igazgatóság szempontjából, s maguk is többé válnak általuk.

Vezetőségi tagjaink: Czakóné Czédli Jolán elnök, Kőváriné Szabó Erzsébet titkár, Csiffári Nándor vezetőségi tag, Juhász András vezetőségi tag, dr. Vasas Ferencné vezetőségi tag, Schriffert András vezetőségi tag, Czakó András vezetőségi tag.
2010-től haláláig a Baráti Kör tiszteletbeli elnöke volt Takács Lajos nyug. vízügyi igazgató.

A Baráti Kör a vonatkozó jogszabály alapján Civil Társaság, munkáját a Társasági szerződés előírásai alapján végzi. Tagjai lehetnek a KÖVÍZIG aktív és egykori dolgozói, nyugdíjasai, ill. azok családtagja, akik a Baráti Kör céljai iránt elkötelezettek és a társasági szerződés rendelkezéseit magukra nézve aláírásukkal elfogadják. Ennek szellemében szeretettel várunk tagjaink közé minden érdeklődőt.


Gyula, 2022. január

Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör
vezetősége