Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Központi telefon: 06-66-526-400
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Címünk:
5700 Gyula, Városház u. 26.
Telefon: 36-66-526-400
Központi állandó ügyelet:
Mobil: 36-30-937-7057

Töltésen való közlekedés

KÖZLEMÉNY AZ ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉSEKEN VALÓ KÖZLEKEDÉS SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Természetes és jogi személyek az árvízvédelmi töltésen valamint a hullámtéren, a mentett oldali 10 m-es előtéren és az ott kialakított úton járművel (segédmotoros kerékpárral, motorkerékpárral, személygépkocsival, legfeljebb 3,5 tonna összsúlyú tehergépjárművel, valamint állati vontatású járművel) csak az igazgatóság által kiadott, meghatározott időtartamra (egy évre, egy hétre, egy napra) érvényes, személyre és gépjármű azonosító számra szóló engedéllyel vagy vendégkártya birtokában közlekedhetnek.

Jogi személyek közlekedése esetén az Igazgatóság - amennyiben ennek indokát látja - egyedi előírásokat tehet. Az Igazgatóság által meghatározott feltételek az érintett jogi személy részére kiadott töltésen közlekedési engedély elválaszthatatlan mellékletét képezik, az engedély kizárólag a
feltételeket tartalmazó melléklettel együtt érvényes.

A 3,5 tonnát meghaladó összsúlyú tehergépjárművel, valamint súlytól függetlenül erő- és munkagéppel való közlekedésre indokolt esetben, egyedi elbírálás és egyedileg alkalmazott díjfizetés mellett eseti útvonalengedélyt az igazgató adhat ki magán- és jogi személyek részére.

Nem terjed ki az árvízvédelmi töltésen közlekedési engedély váltási kötelezettség:
- az öcsöd-Békésszentandrás lokalizációs töltés 0 - 2 km. közötti szakaszára,
- a Hármas-Körös jp. Soczózugi gtp. bekötőútjára,
- a Kettős-Körös bp. Boldisháti kerékpárútra,
- a Kettős-Körös jp. régi 47. sz. főközlekedési út szakaszára,
- a Sebes-Körös bp. 47. sz. főközlekedési út szakaszára,
- a Fekete-Körös bp. Remete-Városerdő bekötőútra.

A közlekedésre jogosító engedélyek a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóságnál (5700. Gyula, Városház u. 26.), és a Gyulai, Szarvasi, Szeghalmi Szakaszmérnökségén, valamint a Körös-vidéki Horgász Egyesületek Szövetségénél (5600. Békéscsaba, Bajza u. 11.) és bizományosainál, valamint a Körösi Halász Szövetkezetnél (Gyomaendrőd, Kossuth u 27.) is beszerezhetőek a fenntartási költséghozzájárulás megfizetése ellenében.

ÁRJEGYZÉK az árvízvédelmi töltésen való közlekedéshez vásárolható jegyekről:

  Éves jegy Heti jegy Napi jegy
Segédmotoros kerékpárra 1500 Ft   500 Ft 150 Ft
Motorkerékpárra 3000 Ft 1000 Ft 300 Ft
Gépkocsira és egyéb járműre 5000 Ft 1500 Ft 500 Ft


Az árvízvédelmi töltésen lévő sorompókat általában nyitva tartjuk. A sorompókat bezárjuk akkor, ha az adott szakaszon árvízvédelmi, belvízvédelmi és vízminőségi kárelhárítási készültség van, ha a töltés talaja felázott, ha a közlekedés akadályoz bármilyen munkavégzést, vagy bármely más ok azt indokolttá teszi. Zárt sorompók esetén, engedély birtokában sem szabad az árvízvédelmi töltésen valamint a hullámtéren, a mentett oldali 10 m-es előtéren és az ott kialakított úton közlekedni.

Az árvízvédelmi töltéseken közlekedni csak a közlekedők saját felelősségére és kockázatára szabad. A közlekedőnél bekövetkezett károkért a KöVIZIG nem tartozik felelősséggel. Károkozás esetén az igazgatóság, a károkozóval szemben teljes kártérítésre tart igényt és szabálysértési eljárást is indíthat.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az árvízvédelmi töltéseken való közlekedésre jogosító engedélyeket a KöVIZIG munkatársai, valamint a rendészeti szervek tagjai folyamatosan ellenőrzik. Kérjük megértésüket és együttműködésüket.

Árusítóhelyek listája: Letöltés
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Központi telefon: 06-66-526-400