Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Központi telefon: 06-66-526-400
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Címünk:
5700 Gyula, Városház u. 26.
Telefon: 36-66-526-400
Központi állandó ügyelet:
Mobil: 36-30-937-7057

Vízügyi objektumazonosítás vízjogi engedélyezési eljáráshoz

Tájékoztatás
a vízjogi engedélyezési eljárásokkal kapcsolatos vízügyi igazgatósági nyilatkozat (vízügyi objektumazonosítási nyilatkozat, vízügyi igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulás) megkérésének és kiadásának rendjéről

A Magyar Közlöny 2018. évi 209. számában a vízgazdálkodási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 288/2018. (XII. 21.) Korm. rendelettel kihirdetésre került, és 2019. január 1-én hatályba lépett, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása, mely rendelkezik arról, hogy „a létesítőnek (kérelmezőnek) a kérelem részeként igazolnia kell
- ha a tervezett vízhasználat, vízimunka, vízilétesítmény állami tulajdonban lévő vízkészletet, vízilétesítményt, felszín alatti vizek víztartó képződményét vagy felszíni víz medrét érinti, vagy arra közvetlen hatással van, a vízügyi igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulásának meglétét,
- valamennyi vízhasználat, vízimunka, vízilétesítmény esetén - elvi vízjogi és fennmaradási engedélynél az erre irányuló kérelemnél, vízhasználat önálló engedélyezése esetén a vízjogi üzemeltetési engedély iránti kérelemnél, különben a vízjogi létesítési engedély iránti kérelemnél - a vízügyi igazgatóság vízügyi objektumazonosítási nyilatkozata meglétét.

A vízügyi igazgatóság nyilatkozata tartalmazza
  • a) a vízügyi objektumazonosítót, a nyilatkozat kiállítását megalapozó dokumentáció számát és kiállítási dátumát,
  • b) vízügyi igazgatósági vagyonkezelésben lévő ingatlan érintettsége esetén a vagyonkezelői hozzájárulást, feltétellel történő hozzájárulást, vagy a hozzájárulás elutasítását és annak indokolását,
  • c) ha a tervezett vízhasználat, vízimunka, vízilétesítmény állami tulajdonban lévő vízkészletet, vízilétesítményt, felszín alatti vizek víztartó képződményét vagy felszíni víz medrét érinti, vagy arra közvetlen hatással van, akkor a vagyonkezelői hozzájárulást, vagy - ha az igényelt vízkészlet mennyiségi korlát vagy vízvédelmi ok miatt nem vehető igénybe, vagy a tervezett megvalósítás a felszín alatti víztartó képződmények, a felszíni víz medrének, a vízilétesítmények fenntartását, üzemeltetését vagy a vízkárelhárítást veszélyezteti - a hozzájárulás elutasítását és annak indokolását, továbbá hozzájárulás esetén a víztest(ek) állapotára és az igénybe venni kívánt vízkészlet jellegére vonatkozó adatokat.

A vízügyi igazgatóság nem ad vízügyi objektumazonosítót abban az esetben, ha a kérelem részét képező vagyonkezelői hozzájárulást elutasítja.

A vízügyi igazgatóság a nyilatkozatát az engedélyezési tervdokumentáció - elvi vízjogi engedélyezés esetén a műszaki megoldást tartalmazó dokumentáció -, valamint a vízügyi igazgatóság által közzétett módon történő megkeresés alapján, a megkeresés megérkezésétől számított húsz napon belül adja ki a kérelmezőnek.

Tájékoztatjuk, hogy a vízügyi igazgatóság csak az alábbiak hiánytalan benyújtása esetén tudja a nyilatkozatát kiadni:
  • létesítmény- és objektumazonosítás iránti kérelem és űrlap(ok), melyet a műszaki tervdokumentáció alapján a kérelmező tölt ki, 
  • vagyonkezelői hozzájárulás iránti kérelem (amennyiben az ügyhöz vagyonkezelői hozzájárulás kiadása is szükséges),
  • a tervezett vízhasználat, vízimunka, vízilétesítmény "a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet" szerinti engedélyezési tervdokumentációja.

A változásokról szóló központi tájékoztató, a létesítmény- és objektumazonosítás iránti kérelem és űrlapok, az ennek kitöltésére vonatkozó központi útmutató, a vagyonkezelői hozzájárulás iránti kérelem, valamint az igazgatóság vízügyi objektumazonosítással kapcsolatos ügyfélfogadási rendje letölthető az alábbi linkekről:


Fontos, továbbra is érvényben lévő előírás, hogy nem kell a létesítőnek (kérelmezőnek) a kérelem részeként igazolnia a vízügyi igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulásának és/vagy a vízügyi objektumazonosítási nyilatkozatának meglétét a helyi vízgazdálkodási hatósági - első fokon a települési önkormányzat jegyzője által gyakorolt - eljárás során.
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Központi telefon: 06-66-526-400