Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Központi telefon: 06-66-526-400
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Címünk:
5700 Gyula, Városház u. 26.
Telefon: 36-66-526-400
Központi állandó ügyelet:
Mobil: 36-30-937-7057

Szennyvízelvezetés, tisztítás

1. Jelenlegi állapot

Az Igazgatóság működési területén 22 településen épült ki eddig közüzemi szennyvízgyűjtő csatornahálózat, amelyhez 20 szennyvíztisztító telep tartozik. A közcsatornával összegyűjtött, tisztított szennyvíz éves átlagos értéke az éves közműves víztermelés 82 %-át éri el. Valamennyi szennyvízcsatorna mű által összegyűjtött szennyvíz legalább biológiai tisztítást nyújtó szennyvíztisztító telepre kerül. Területünkön jelenleg a III. fokozatú (a nitrogén, foszfor eltávolítást biztosító) szennyvíztisztító kapacitás a teljes kiépített szennyvíztisztító kapacitás 45,1 %-át éri el. A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területén a szennyvízelvezetés, tisztítás legfontosabb naturális adatait az alábbi táblázat tartalmazza. 

Szennyvízteleppel kiszolgált települések száma, aránya:
22 db (45,0%) 
Csatornával ellátott települések száma, aránya:
22 db (45,0%) 
Ellátott lakások száma, aránya:
63 818 db (53,9%) 
Ellátott területen lévő bekötés nélküli lakások száma, aránya:
4 718 db (12,4%) 
Szennyvíztisztító kapacitás összesen:
63 180 m³/d 
Ebből biológiai tisztítás:
34 690 m³/d 
III. fokozatú tisztítás:
28 490 m³/d 
Éves tisztított szennyvízmennyiség:
13,215 millió m³/év 

Az üzemelő szennyvíztisztító telepek elhelyezkedését, a biológiai (II. tisztítási fokozat) és a III. tisztítási fokozatnak való megfelelést a következő térképvázlat ábrázolja. 

A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területén üzemelő szennyvíztisztító telepek 


2. Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási programból adódó feladatok

Az Európai Uniós csatlakozás során Magyarország a 91/271/EGK irányelvet átvéve, megalkotta a Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási programról szóló 25/2002. (II. 27.) Kormányrendeletet. A Kormányrendeletben - az elfogadott derogációs megállapodásnak megfelelően - országunk kötelezettséget vállalt arra, hogy 2015. december 31-ig valamennyi 2000 lakosegyenérték-terhelést meghaladó szennyvízkibocsátással rendelkező település esetében kiépíti a szennyvízelvezető rendszert és megoldja az összegyűjtött szennyvizek legalább biológiai fokozatú tisztítását. A Kormányrendelet értelmében a 15000 lakosegyenérték-terhelést meghaladó szennyvízkibocsátással rendelkező települések esetében a fenti követelményeket 2010. december 31-ig kell teljesíteni.
A 30/2006. (II.8.) Kormányrendelettel módosított 25/2002. (II. 27.) Kormányrendeletnek az Igazgatóság működési területére vonatkozó szennyvízelvezetési és tisztítási programját - a szennyvíz agglomerációk- legfontosabb adatait a következő táblázat tartalmazza. 

A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság szennyvíz agglomerációi a 30/2006. (II.8.) Kormányrendelettel módosított 25/2002. (II.27.) Kormányrendelet alapján 


A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területén 2015-ig összesen 26 db településen kell a szennyvízelvezetést és tisztítást megvalósítani, illetve fejleszteni. Ezek közül 3 település - Gyula, Újkígyós, Szabadkígyós - jelenleg már az EU-s előírásoknak megfelelő csatornázottsággal és szennyvíztisztító teleppel rendelkezik, illetve 4 településen sem szennyvízgyűjtő csatornahálózat sem pedig szennyvíztisztító telep nincs még kiépítve. (Csabacsűd, Doboz, Méhkerék és Okány.) 

2015 után kell majd megoldani 23 db, 2000 LE terhelés alatti szennyvízkibocsátással rendelkező településünk ártalommentes szennyvízelhelyezését, amely nagyságrendileg a teljes igazgatósági működési területen lévő szennyvízelhelyezési feladatok összes lakosegyenértékének 5%-át - 24.818 LE - képviseli. 

2007. év októberében pályázati felhívás jelent meg a KEOP-1.2.0 2007-2008-as időszakra vonatkozó akcióterve alapján a szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására, amelynek célja a 2000 LE feletti agglomerációk csatornázási feladatainak, szennyvízkezelésének, korszerű iszapkezelésének és hasznosításának, valamint a folyékony hulladék szennyvíztisztító telepi elhelyezésének támogatása, tehát gyakorlatilag a Nemzeti Szennyvízprogram megvalósulásának elősegítése. Az érintett települések közül 2007-2008-ban 10 település adott be pályázatot, melyek közül eddig 6 jutott túl az első fordulón.
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Központi telefon: 06-66-526-400