Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Központi telefon: 06-66-526-400
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Címünk:
5700 Gyula, Városház u. 26.
Telefon: 36-66-526-400
Központi állandó ügyelet:
Mobil: 36-30-937-7057

Hírek

Elkészült a Vízkészlet-gazdálkodási Térségi Terv stratégiai környezeti vizsgálatának tematikája. Várjuk véleményeiket.

2017.03.01. 14:14

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakmai irányításával igazgatóságunknál is megkezdődött, a Vidékfejlesztési Program pályázatainak támogathatósága és a vízkészletek védelme céljából, az öntözésfejlesztési beruházások megvalósításának elősegítéséhez szükséges, a 1772/2016. (XII. 15.) Korm. határozattal előírt Vízkészlet-gazdálkodási Térségi Terv (VKGTT) kidolgozása.
A terv célja a 2014-2020. fejlesztési ciklusban az öntözésfejlesztések vízjogi engedélyeztetésének stratégiai megalapozása, azaz olyan öntözési vízkontingensek meghatározása, melyek nincsenek jelentős, illetve kedvezőtlen hatással a környezetre, különös tekintettel a felszíni és a felszín alatti víztestek mennyiségi és minőségi állapotára.
Az Igazgatáságunk által vizsgálandó tervezési terület a működési területünkkel egyezik meg.

Elkészült a VKGTT stratégiai környezeti vizsgálatának (SKV) tematikája, melynek véleményezésére ezen az úton is lehetőséget biztosítunk.

A 1772/2016. (XII. 15.) Korm. határozatra és az abban megadott határidőre tekintettel kérjük, hogy az SKV tematikával kapcsolatos véleményeiket Igazgatóságunk részére, a kovizig@kovizig.hu e-mail címre legkésőbb 2017. március 17-ig megküldeni szíveskedjenek.

Vissza a hírekhez
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Központi telefon: 06-66-526-400